پروژه های جدید

مدیریت 0 257 ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
پروژه های جدید

◄ ایجاد شهرک پسماند ویژه استان
◄ تفکیک از مبدا پسماند خشک در استان
◄ ایجاد پارک مبتنی بر گردشگری طبیعت در مجموعه پردیسان خراسان
◄ راه اندازی کارخانه بازیافت لاستیک و تولید کف پوش
◄ توسعه فعالیت های گلخانه ای در اراضی کشاورزی سازمان
◄ توسعه، تجهیز و نگهداشت فضای سبز شهرداری های استان
◄ ایجاد محل های دفن بهداشتی پسماند
◄  برگزاری نمایشگاه ها و همایش های تخصصی داخلی و بین المللی در حوزه موضوع شرکت
◄ عقد قرارداد های داخلی و بین المللی در جهت تولید انرژی از پسماند
◄ ایجاد کارگروه تخصصی محیط زیست و توسعه پایدار در جهت حل مسائل روز زیست محیطی