خدمات

مدیریت 0 272 ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
خدمات

◄ تولید کفپوش گرانولی و پارکی

◄ مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا پسماند در شهرداری های استان

◄ حمایت و مشاوره در حوزه فعالیت شرکت

◄بازرگانی و توسعه زنجیره تامین گیاهان دارویی

◄ خرید و فروش حوزه محصولات زیست محیطی و پسماند

◄احداث شهرک گلخانه ای

◄ تامین نهاده های کشاورزی

◄همکاری، حمایت و فروش محصولات دانش بنیان مرتبط با موضوع فعالیت شرکت

◄شهرک صنعتی پسماند

◄احداث پایانه گل و گیاه شرق کشور

◄ اخذ نمایندگی چمن مصنوعی

◄ اخذ نمایندگی مواد پتروشیمی

◄ پروژه احداث پارک طبیعت پردیسان

◄ ایجاد سایت پرورش ماهی