درباره ما

درباره ما

با توجه به نیاز روز در حوزه مسائل زیست محیطی و خلاء یک واحد جامع و تخصصی در کنار شهرداری ها در سال 97 با مصوبه هئیت مدیره سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی شرکت همیار زیست گستر با شماره ثبت 68793 و با هدف کمک مدیریت شهری استان در این حوزه تشکیل شد.